1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Green Soul, dostępnego pod adresem https://green4soul.pl. Celem jest zapewnienie transparentności działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wskazanie praw użytkowników.

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Green Soul, z siedzibą w Piwoda 229 37-522 Piwoda, NIP: 7922230545, REGON: 527672148.

3. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • Realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Marketingu produktów lub usług sklepu, o ile użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Rodzaje Przetwarzanych Danych

Sklep przetwarza m.in. dane osobowe, takie jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Adres do wysyłki,
 • Numer telefonu,
 • Dane dotyczące płatności.

5. Odbiorcy Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych, firmom kurierskim, dostawcom usług płatniczych, oraz podmiotom świadczącym wsparcie prawne i IT, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

9. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: greensoulcbd21@gmail.com.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pusty